วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ครั้งที่13วันที่ 30กันยายน 2553

อาจารย์ให้นักศึกษานำกระดาษลังมาเพื่อที่จะให้แต่ละคนได้ทำป้ายนิเทศ และหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ถามนักศึกษาทีละคนว่าใครจะทำอะไรบ้างจากนั้นนักศึกษาทุกคนก็ได้ลงมือทำงานของตัวเองอย่างตั้งใจแต่ละคนจมีความตั้งที่จะทำงานของตัวเองและจะมีความเอื้อเฝื้อต่อเพื่อนกันเป็นอย่างเมื่อเพื่อนคนไหนไม่มีอะไรเพื่อนแต่ละคนก็จะเป็นคนหามาให้ ภายในห้องในวันนั้นจะอบอุ่นมากเพราะเพื่อนทุกคนจะช่วยเหลือกันและเมื่อทำงานกันเสร็จทุกคนก็จะช่วยกันเก็บเศากระดาษที่ตกอยู่และจัดห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ

ครั้งที่12 วันที่ 23 กันยายน 2553

ไม่ได้ไปเรียน เนื่องจากไม่สบาย

ครั้งที่11 วันที่ 16 กันยายน 2553

อาจารย์ได้สั่งให้นักศึกษานำแป้งโดว์มาและอุปกรณ์ในการทำมาจากนั้นก็ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกันทำแต่ละกลุ่มก็ได้ลงมือทำกันอย่างสนุกสนานและภายในกลุ่มก็ได้มีความร่วมมือและมีความช่วยเหลือกันส่วนกลุ่มที่ขาดเหลืออะไรอีกกลุ่มก็จะแบ่งปั่นกัน และหลังที่ได้ลงมือทำกันเสร็จแล้วทุกคนก็ได้ช่วยกันเก็บกวาดห้องอย่างเป็นระเบียบและจัดห้องเรียนให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม

ดังนั้น การที่เราได้ลงมือทำแงโดว์ทำให้เราได้ได้รู้วิธีการทำและวิธีการเล่นและเรายังสามารถทำได้เอง

ครั้งที่10 วันที่ 9 กันยายน 2553

อาจารย์ได้ให้นักศึกษาส่งงานที่ทำมาและหลังจากนั้นก็ได้สอบนักศึกษาการที่นักศึกษาได้ทำข้อสอบนี้ทำให้เราได้เกิดกระบวนการคิดในสิ่งที่เราได้ทำมาและเกิดทักษะ

ครั้งที่9 วันที่ 2 กันยายน 2553

อาจรย์ให้นักศึกษากลุ่ม101กับ102มาเรียนรวมกันเพื่อที่จะพูดเกี่ยวกับงานที่อาจารย์ได้สั่งไปและตรวจงานหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ให้นักศึกษาไปยู่บนห้องเรียนเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ศึกษาดูสื่อเกมการศึกษาที่อาจารย์ได้นำมาให้ในวันนี้จากนั้นก็ได้บอกวิธีการเล่นสื่อเกมการศึกษาแต่ล่ะอย่างให้ฟัง

จากนั้นอาจารย์ก็ได้ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกันเล่นสื่อที่จารย์ได้เครียมมาให้เล่นและให้แต่ล่ะกลุ่มมาเอาเกมของแต่ล่ะกลุ่มไปและลงมือเล่นได้และหลังจากที่ได้เล่นเกมเสร็จแล้วอาจารย์ก็ได้ตรวจงานของแต่ล่ะคนส่วนคนไหนที่งานไม่ครบก็ให้เขียนชื่อไว้และในมาส่งในคาบหน้า

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ครั้งที่8 วันที่ 19 กรกฏาคม 2553

อาจารย์เข้ามาพูดเรื่องการทำสื่อเมื่อวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมาและเซ็คซื้อคนที่ไม่ได้มาในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา อาจารย์ดูงานเรื่องสื่อที่อาจารย์ได้ให้ไปทำมาส่งจากนั้นก็พูดถึงการฝึกทำสื่อเพิ่มเต็ม เช่น การทำป๊อบอัพ ภาพเลื่อน หัวสัตว์ จากนั้นก็พูดเรื่องการทำ(เกมการศึกษา)ของแต่ล่ะคนเพิ่มเต็ม

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ครั้งที่7 วันที่ 29 กรกฏาคม 2553

อาจารย์ให้ดูเอกสารที่อาจารย์ให้มาเกี่ยวกับเกมการศึกษาจากนั้นเพื่อนในห้องก็นำเอกสารนั้นไปถ่ายเอกสารมาแจกเพื่อนๆในห้องแต่อาจารย์ไม่ได้อยู่ในห้องกับพวกเราเพราะอาจารย์ต้องไปทำเรื่องที่จะพาพวกเราไปดูงานแร้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็เข้ามาในห้องได้สั่งงานให้ไปทำเกมการศึกษามาใส่ลงในบล็อกของตนเองแต่ห้ามให้เหมือนกับเพื่อนในห้องแต่ก่อนที่อาจารย์จะเข้ามาในห้องสถานการณ์ในห้องดูวุ้นวายไปหมด


ภาพประกอบเกมการศึกษา


วิธีเล่น

1. ให้เด็กดูภาพที่มันสัมพันธ์กัน
2. จากนั้นก็ให้เด็กจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
3. แล้วนำมาเรียงต่อกัน

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อฝึกให้เด็กได้รู้จักการสังเกต
2.เพื่อให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์
3. เพื่อให้เด็กได้รู้จักรู้ภาพต่างๆ